RING OSS - 08-51935800

SBG Projekt

RING OSS - 08-51935800

SBG Projekt

Experter på miljöinventering, sanering och rivning

Miljöinventering

Välkommen till SBG Projekt! Planerar ni att utför stambyte eller övrig rivning? Kontakta oss först – vi utför en miljöinventering av byggmaterialet. Vi upptäcker asbest, PCB samt övriga gifter. 

Sanering

Vår personal på SBG Projekt i Stockholm är utbildade för att sanera olika typer av gifter; radon, asbest, svartmögel, PCB samt brand- och rökskadade lokaler. 

Rivning

Ska du bygga nytt eller renovera? SBG Projekt hjälper er med rivning inför er renovering oavsett om det rör sig om ett stambyte, en omgörning av era lokaler eller ert hus.

Vill du bli kontaktad?

Skriv in dina uppgifter så ringer vi
upp dig inom kort!

Jag godkänner integritetspolicyn.
(Lämna tom)

SBG Projekt

Här har vi genomfört en rivning i Stockholm av ett kök med grönt kakel kvar.

Välkommen till SBG Projekt! Vi hjälper er med alltifrån miljöinventering, sanering och rivning i Stockholm. Vi utför hela eller delar av processen. 

Vår miljöinventering ger er rätt förutsättningar för att fatta rätta beslut vid rivning och sanering inför era framtida byggnationer!

Vi tar på oss uppdrag för miljöinventering, sanering och rivning i Stockholm samt närliggande län från både privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar. 

Noggranna miljöinventeringar

Vi erbjuder miljöinventeringar, vilket innebär att vi tar reda på om det finns några hälsostörande ämnen såsom bly, PCB, asbest, bly, kvicksilver och liknande i området där rivningen, saneringen eller byggnationen ska ske. Våra mljöinventeringar ger fastighetsbolag, renoverings- och saneringsföretag och beslutsfattare rätt vetskap om hur rivningen ska gå till och vilka åtgärder som måste vidtas. Våra miljöinventeringar avgör hur lokaler, fastigheter och platser kan användas.olika former av sanering

Våra 6 olika typer av sanering

Vi på SBG Projekt hjälper er med er sanering oavsett material, yta eller ämne som det gäller. Våra sanerare åtgärdar lokaler och fastigheter både åt privatpersoner, företag samt bostadsrättföreningar. Av oss får ni även hjälp med en miljöinventering för att utreda behovet av sanering och vilka ämnen som det rör sig om. Har ni redan utfört en sådan eller syns det klart och tydligt vad som behövs saneras? Då ser vi till att hjälpa er med er sanering direkt. Hos oss på SBG Projekt i Stockholm har vi utbildade sanerare som har lång erfarenhet av att sanera olika typer av material, gifter samt skador. Av oss får ni en säker och trygg sanering i Stockholm där vi vidtar de åtgärder som krävs för att utföra er sanering samt se till att inte sprida farliga ämnena vidare.

1. Mögelsanering

Är en fastighet drabbad av mögel, bör en sanering alltid ske så att mögelsporerna inte sprids vidare. Vi på SBG projekt har lång erfarenhet av saneringsmetoder och tar fram rätt metod för att åtgärda era mögelskador. Vi utför bland annat MVOC-metoden, fungicidbehandling och olika lösningar för ökad ventilation samt avfukning.

2. Asbestsanering

Av SBG Projekt i Stockholm får ni inte bara hjälp med en miljöinventering av ert hus inför en ombyggnation eller rivning utan också hjälp med att sanera eventuella gifter, däribland asbest. Vårt företag utför asbestsanering enligt gällande föreskrifter och krav på såväl hantering som utrustning. 

3. Radonsanering

Vår personal hjälper er även att sänka er radonhalt och på så sätt utför en radonsanering så att radonen minskar i den inandade luften samt eventuella drickesvattnet. 

4. PCB-sanering

Det kan även finnas PCB i gamla hus. SBG Projekt har utbildad personal för att sanera PCB för ett säkert och tryggt sätt. 

5. Röksanering

Om ett område är skadat av brand, är det viktigt att sanera det skadade området. Vi på SBG-projekt tar vid först efter att en brandutredning har skett. Först efter det måste området få en ordentlig sanering. När föremål brinner frigörs en rad ämnen. För att inte människor och djur ska ta skada bör saneringspersonal veta, vilka ämnen som eventuellt har läckt ut. Först efter det kan kan rätt åtgärder vidtas. 

6. Brandsanering

Våra sanerare tar hand om skadorna av er fastighet eller lokal som har sot- eller rökskadats. Vi utför brandsanering genom att rengöra ventilationen och tvätta bort det sot som sitter på olika slags ytor med beprövande metoder. Av oss får ni även hjälp med att spärrmåla de ytor som inte går att tvätta bort. 

Utför även rivning 

Behöver ni hjälp med att riva delar av en fastighet inför exempelvis ett stambyte eller köksrenovering? Behövs en rivning av en veranda eller ett uthus eller något så stort som en hel fastighet? SBG Projekt i Stockholm är även specialister på olika former av rivning. Inget projekt är för litet eller för stort för oss. Vi är vana underentreprörer till stora byggbolag i Stockholm och delar i den delen av processen då en rivning behövs.

En rivning i skadat material – eller i farliga och giftiga ämnen i marken – kan skada både människor, djur och miljö. Det kan leda till stora och onödiga kostnader som går till att avlägsna giftet. 

Anlita oss miljöinventering, sanering samt rivning i Stockholm! Vi är vana att jobba både för privatpersoner och stora byggbolag.