RING OSS - 08-51935800

SBG Projekt

RING OSS - 08-51935800

Rivning

SBG Projekt utför rivning i Stockholm av alla dess slag, som här en lokal.

SBG Projekt utför alla typer av rivningsarbeten, både för privatpersoner och företag. Vi utför rivning i Stockholm av kök och badrum, exempelvis vid stambyte, men också större rivningsarbeten av lokaler och bostäder. 

Anlita oss för rivning – vi tar på oss rivningsuppdrag över hela Storstockholm.

Rivning i Stockholm

Vårt företag, SBG Projekt, har samlat utbildad och erfaren personal för olika former av rivning i Stockholm. Vi har sedan länge samarbeten med andra byggföretag och varit deras underentreprenör när det kommer till rivning. 

Hos oss på SBG är vår personal utbildade i rivning och vidtar de åtgärder som behövs. Innan vi påbörjar en rivning i Stockholm tar vi prover på materialet som ska rivas. Skulle materialet visa sig innehålla farligt material som PSB, asbest kan vi även sanera. 

Av oss får ni så kallad dammfri rivning. Alla utrymmen som inte omfattas av er rivning skyddar vi genom att noga täcka in med skyddsplats. Vi har en stor maskinpark och samtliga maskiner, som vi använder under en rivning i Stockholm kopplas till dammsugare och luftrenare på arbetsplatsen.

Vår personal är dessutom utbildade i att hantera kvartsdamm. 

När vi genomför en rivning använder vi moderna energisnåla maskiner. Vi vidtar också de åtgärder som vi kan för att störa grannar så lite som möjligt.

Inför rivningsanmälan eller håltagning 

Vi erbjuder mätningar inför en rivningsanmälan som alla byggföretag gör inför en rivning. Ska renoveringsbyggarna göra en håltagning, bör också då noggranna mätningar komma till stånd, som gör att hantverkarna kan skydda sig själva på rätt sätt. 

En kontrollplan för rivning bör först komma till stånd, särskilt om misstanke finns att fastigheten har asbest, radon, PCB, har skadats av mögel eller liknande. När rivningsfirman då river handlar det om att i största möjliga mån minska spridningen av skadepartiklar och bygga luftslussar för att skydda omgivningen, eller att först avlägsna de skadade delarna på ett säkert sätt innan resten av rivningen kan genomföras.

Tar hand om rivningsmaterialet

När vår rivning i Stockholm är utförd och klar ser vi även till att lämna arbetsplatsen på ett städat och bra sätt. När ni anlitar oss för rivning tar vi hand om allt rivningsmaterial och forslar bort det på ett säkert och tryggt sätt. 

Efter rivningen är det även viktigt att ta hand om det skadliga avfallet på rätt sätt. När det kommer till skadligt avfall är omhändertagandet av avfallet viktigast. Vid fuktskador är det är viktigt att installera fläktar och luftrenare som avlägsnar mögelpartiklar på rätt sätt och som inte sprider dem vidare i byggnaderna.

Vi källsorterar materialet i den mån det är möjligt antingen i säckar eller i containers.