RING OSS - 08-51935800

SBG Projekt

RING OSS - 08-51935800

Miljöinventering

Vi miljöinventerar i hela Sverige

Med vår hjälp kan diverse byggföretag göra rätt rivningsplaner, saneringsplaner, ritningar för byggnationer, vägbyggen och liknande. SBG Projekt utför miljöinventering och tar prover på plats för att sedan lämna in dem för analys. 

Kontakta oss för en miljöinventering i Stockholm.

Upptäcker miljögifter 

Upplever du inomhusmiljön som obehaglig? Nyser du varje gång som du kommer in? Det vi uppfattar, men inte känner till, kan påverka oss på flera negativa sätt. Alla fastighetsägare har ett särskilt ansvar för inomhusmiljön inför alla som vistas i lokalerna. Finns det något fel i dem, påvekar det människor på ett skadligt sätt? Anlitar du oss, kan vi konstatera vad det är som påvekar människor, djur och själva fastigheten på ett skadligt sätt.

En miljöinventering kan ta reda på om det finns asbest, PCB eller något annat miljöfarligt ämne i era lokaler eller i eran fastighet.

Då bör miljöinventering utföras

En miljöinventering genomförs på alla byggnationsprojekt i Stockholm. Men en miljöinventering bör även genomföras inför följande byggnation och rivning i Stockholm:

  • Inför stambyte i bostadsrättsförening.
  • Vid renoveringar samt ombyggnationer av äldre hus. 

Vi tar de prover som behövs av materialen i ert hus för att ta reda på om det finns asbest eller någonting annat miljöfarligt i er fastighet.