RING OSS - 08-51935800

SBG Projekt

RING OSS - 08-51935800

Sanering

Vi sanerar i Sverige

Många har sett de olika saneringsfirmor som arbetar med byggnader, och den senaste tidens Corona-virus har bidragit till ökad medvetenhet om behovet av sanering. Sedan en tid tillbaka har vi sett saneringspersonal som sanerar på offentliga ytor, framför allt i andra länder. Detta har lyft frågan om behovet av sanering. 

Vi på SBG Projekt i Stockholm hjälper er med sanering i hela Storstockholm. Vårt företag tar på sig uppfrag från både privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag.

Experter på sanering

Det är många andra skadliga ämnen som vi sanera lokaler, offentliga miljöer och privata bostäder ifrån. Förutom Corona, eller SARS och MERS, behöver vi dagligen sanera lokaler, mark och miljö från andra skadliga ämnen. A‍sbest, Radon och PCB är ämnen som alla skador människor även i små mängder, och finns särskilt i äldre hus. Innan något kan göras med äldre hus, bör ett renoverings- eller byggbolag känna till var och i vilka halter dessa skadliga ämnen kan finnas.

Det är då ni ska anlita oss. Vi gör miljöinventering och analyser för att ni ska kunna fatta rätt beslut om er sanering.

6 olika former av sanering

Hos oss på SBG Projekt i Stockholm har vi utbildade sanerare som har lång erfarenhet av att sanera olika typer av material, gifter samt skador. Av oss får ni en säker och trygg sanering i Stockholm där vi vidtar de åtgärder som krävs för att utföra er sanering samt se till att inte sprida farliga ämnena vidare.

1. Mögelsanering – Är en fastighet drabbad av mögel, bör en sanering alltid ske så att mögelsporerna inte sprids vidare. Vi på SBG projekt har lång erfarenhet av saneringsmetoder och tar fram rätt metod för att åtgärda era mögelskador. Vi utför bland annat MVOC-metoden, fungicidbehandling och olika lösningar för ökad ventilation samt avfukning.

2. Asbestsanering – Av SBG Projekt i Stockholm får ni inte bara hjälp med en miljöinventering av ert hus inför en ombyggnation eller rivning utan också hjälp med att sanera eventuella gifter, däribland asbest. Vårt företag utför asbestsanering enligt gällande föreskrifter och krav på såväl hantering som utrustning. 

3. Radonsanering – Vår personal hjälper er även att sänka er radonhalt och på så sätt utför en radonsanering så att radonen minskar i den inandade luften samt eventuella drickesvattnet. 

4. PCB-sanering – Det kan även finnas PCB i gamla hus. SBG Projekt har utbildad personal för att sanera PCB för ett säkert och tryggt sätt. 

5. Röksanering – Om ett område är skadat av brand, är det viktigt att sanera det skadade området. Vi på SBG-projekt tar vid först efter att en brandutredning har skett. Först efter det måste området få en ordentlig sanering. När föremål brinner frigörs en rad ämnen. För att inte människor och djur ska ta skada bör saneringspersonal veta, vilka ämnen som eventuellt har läckt ut. Först efter det kan kan rätt åtgärder vidtas. 

6. Brandsanering – Våra sanerare tar hand om skadorna av er fastighet eller lokal som har sot- eller rökskadats. Vi utför brandsanering genom att rengöra ventilationen och tvätta bort det sot som sitter på olika slags ytor med beprövande metoder. Av oss får ni även hjälp med att spärrmåla de ytor som inte går att tvätta bort. 

Behöver ni hjälp med sanering eller miljöinventering inför en sanering – kontakta oss för offert!